Khởi nghiệp kinh doanh trong ngành giáo dục hiện nay đang trở thành một xu hướng mang lại nhiều lợi nhuận. Có nhiều hình thức cho các tổ chức giáo dục có thể tham gia vào thị trường này. Không chỉ giáo dục bồi dưỡng văn hoá hay các hình thức giảng dạy ở trung tâm giảng dạy tin học, ngoại ngữ. Hiện nay các nội dung giới thiệu khóa học học ngắn hạn, kỹ năng  hay cung cấp các chứng chỉ thực sự rất hấp dẫn, thu hút học viên và các khóa học này đang phổ biến khắp nơi. Và một yếu tố giúp những trung tâm giáo dục, đơn vị nhà trường có thể tối ưu hoạt động kinh doanh của mình chính là chuyển đổi số.

Không chỉ dựa vào hình thức tiếp thị bằng truyền miệng hay những phương pháp quảng bá truyền thống. Nhiều trung tâm giáo dục, đơn vị nhà trường tiếp cận với những hình thức tiếp thị kỹ thuật số. Mà trong đó, tiếp thị bằng nội dung mang lại độ hiệu quả cao. Nhất là đối với lĩnh vực giáo dục thì xây dựng nội dung  giới thiệu khoá học lại đóng một vai trò quan trọng hơn cả.

Khóa học nội dung

Về giáo viên

Glink Academy

2 Khóa học

Chưa đăng ký

Khóa học bao gồm

  • 1 Bài học
  • 1 Bộ đề
  • Khóa học Certificate