Doanh nghiệp tạo tác động – kinh doanh và trách nhiệm

Xu hướng kinh doanh toàn cầu đang cho thấy rõ có sự dịch chuyển trong các mô hình kinh doanh: Ngày càng có nhiều doanh nghiệp đưa mục tiêu “tạo tác động xã hội” làm giá trị cốt lõi của mình. Mô hình kinh doanh tạo tác động giúp cải thiện và tăng cường lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua các lợi ích quan trọng khác về quản lý rủi ro, tiết kiệm chi phí, khả năng tiếp cận vốn, quan hệ khách hàng, sự hài lòng của nhân viên, tính bền vững của hoạt động. (Forbes Việt Nam)

Doanh nghiệp tạo tác động xã hội là gì?

Thuật ngữ “doanh nghiệp tác động xã hội” hay “tổ chức tác động xã hội” và rất khó để tìm ra một định nghĩa chính thức. Nói rộng ra, các doanh nghiệp tác động xã hội là các tổ chức ưu tiên thực hiện công việc phục vụ hoặc cố gắng giải quyết nhu cầu của cộng đồng địa phương hoặc toàn cầu một cách có ý thức, có hệ thống và bền vững.

Mục tiêu của các doanh nghiệp tác động xã hội khác với cách tiếp cận trách nhiệm xã hội điển hình của doanh nghiệp ở chỗ việc tạo ra hoặc hỗ trợ thay đổi xã hội tích cực được ưu tiên trong tất cả các công việc của doanh nghiệp tác động xã hội, trong khi hoạt động Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp (CSR) có xu hướng trở thành giá trị tổ chức thứ yếu. Hãy suy nghĩ cẩn thận về việc lựa chọn khách hàng, dự án và nhà cung cấp dựa trên tác động của họ đối với thế giới so với việc huy động nhân viên vài tháng một lần để tình nguyện cho một tổ chức phi lợi nhuận địa phương. Cái sau vẫn là một hành động quyết định, nhưng nó không phải là một sự thay đổi có hệ thống, bền vững.

Các mục tiêu tác động xã hội là gì?

Một doanh nghiệp hoặc tổ chức muốn tạo ra các tác động xã hội và đang điều chỉnh các hoạt động của mình phù hợp với các Mục tiêu Phát triển Xã hội có thể tạo ra những thay đổi theo nhiều cách. Nó không chỉ giới hạn ở cách họ đối xử với nhân viên của mình mà còn ở bất kỳ hình thức tương tác và mối quan hệ nào.

Có bốn loại tác động xã hội mà doanh nghiệp có thể thực hiện:

 • Tác động rõ ràng đo lường những thay đổi trong hoạt động của các bên liên quan, chẳng hạn như trong các công cụ đánh giá hoặc quan sát kỹ năng. 
 • Tác động cao đo lường những thay đổi trong hệ thống kinh doanh, chẳng hạn như tác động môi trường và các chỉ số đầu vào.
 • Tác động rộng đo lường những thay đổi trong bản đồ mối quan hệ và đánh giá tác động xã hội để đảm bảo các hoạt động có thể đạt được tác động xã hội mong muốn. 
 • Tác động sâu sắc là tác động cuối cùng đo lường sự hài lòng của người tiêu dùng thông qua tập hợp những điều tạo nên sự hạnh phúc từ những nỗ lực mà doanh nghiệp đang thực hiện để tạo ra các tác động xã hội.

Một doanh nghiệp phát triển bền vững muốn tạo ra tác động xã hội cần xem xét tất cả các yếu tố kinh doanh của các công ty trong chuỗi cung ứng của mình thông qua 4 tác động này. Họ cần nỗ lực có chủ ý trong việc giao dịch và duy trì mối quan hệ với các doanh nghiệp khác cũng đang tạo ra tác động xã hội.

Những chủ doanh nghiệp muốn tạo ra hoặc đang tạo ra những tác động xã hội đáng kể được gọi là doanh nhân xã hội. Những doanh nhân xã hội này sở hữu các doanh nghiệp trực tiếp mang lại lợi ích cho xã hội thông qua những nỗ lực của họ trong việc giải quyết một hoặc một số thành phần của các thách thức xã hội.

Doanh nghiệp xã hội có thể tạo ra các tác động xã hội bằng mọi cách có thể thông qua  17 Mục tiêu Phát triển Xã hội (SDGs) do Liên Hợp Quốc đề ra. Các SDG này được thiết lập như một cách để các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức cùng nhau hợp tác nhằm tạo ra tác động đáng kể trên thế giới:

 • MỤC TIÊU 1: Không Nghèo
 • MỤC TIÊU 2: Không còn nạn đói
 • MỤC TIÊU 3: Sức khỏe tốt và hạnh phúc
 • MỤC TIÊU 4: Chất Lượng Giáo Dục
 • MỤC TIÊU 5: Bình đẳng giới
 • MỤC TIÊU 6: Nước sạch và Vệ sinh
 • MỤC TIÊU 7: Năng lượng sạch và hợp túi tiền
 • MỤC TIÊU 8: Việc làm bền vững và tăng trưởng kinh tế
 • MỤC TIÊU 9: Công nghiệp, Đổi mới và Cơ sở hạ tầng
 • MỤC TIÊU 10: Giảm bất bình đẳng
 • MỤC TIÊU 11: Cộng đồng và Thành phố bền vững
 • MỤC TIÊU 12: Sản xuất và Tiêu thụ có trách nhiệm
 • MỤC TIÊU 13: Hành động vì khí hậu
 • MỤC TIÊU 14: Cuộc sống dưới nước
 • MỤC TIÊU 15: Cuộc sống trên cạn
 • MỤC TIÊU 16: Các thể chế vững mạnh về hòa bình và công lý
 • MỤC TIÊU 17: Hợp tác để đạt được Mục tiêu

Khác với doanh nghiệp xã hội, đổi mới xã hội cũng là một loại tác động xã hội khác đang nhanh chóng thu hút sự chú ý. Chúng ta đang chứng kiến ​​nhiều đổi mới xã hội ấn tượng và gần như nằm ngoài thế giới này từ mọi người trên khắp thế giới.

Đổi mới xã hội là một thực tiễn xã hội mới, nơi các nhà đổi mới nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội theo những cách tốt hơn so với các giải pháp hiện có. Những đổi mới này thường rất khéo léo trong việc giúp giải quyết bất công xã hội, đồng thời đạt được nhiều mục tiêu trong số 17 SDGs.

Một doanh nghiệp hoặc tổ chức có thể tạo ra nhiều loại tác động xã hội khác nhau. Mặc dù có thể mất một thời gian để thay đổi mô hình và quy trình một cách có ý thức, nhiều công ty hiện đang thực hiện các thay đổi trong hoạt động của họ để đạt được tác động xã hội tốt hơn và lớn hơn.

Tại sao Tác động xã hội lại quan trọng?

Tạo ra sự khác biệt trên thế giới luôn luôn quan trọng. Cho dù nỗ lực nhỏ đến đâu, tác động xã hội tác động đến mọi người theo nhiều cách mà chúng ta có thể không nhận ra. Nó không chỉ là cung cấp sự bình đẳng tại nơi làm việc hoặc tạo ra các sản phẩm bền vững để giảm thiểu chất thải.

Một doanh nghiệp tối ưu các tác động xã hội trong mục tiêu hoạt động có thể gặt hái được những lợi thế sau:

 1. Tăng niềm tin và doanh thu bằng cách chứng minh các tác động xã hội tích cực
 2. Cải thiện năng suất lao động thông qua quản lý xã hội có trách nhiệm
 3. Tiếp cận nhiều khách hàng ưa thích hàng hóa và dịch vụ tạo ra giá trị xã hội
 4. Thúc đẩy đối thoại với cộng đồng bằng cách ngăn ngừa xung đột xã hội
 5. Thu hút vốn thông qua việc tạo ra lợi nhuận với mục đích xã hội
 6. Giải quyết các thách thức xã hội để thúc đẩy tăng trưởng bền vững
 7. Đón đầu các quy định mới về kinh doanh và tác động xã hội
 8. Thúc đẩy đổi mới thông qua các mô hình kinh doanh tác động xã hội

Vậy tại sao các doanh nghiệp tác động xã hội lại quan trọng? Không thể phủ nhận rằng việc thể hiện tác động xã hội tích cực có thể làm tăng sức hấp dẫn của công ty đối với người tiêu dùng và người tìm việc. Nó cung cấp cho mọi người sự lựa chọn để làm việc hoặc hợp tác kinh doanh với các công ty cam kết dành thời gian, kỹ năng của họ và trong nhiều trường hợp, một phần nhỏ lợi nhuận để tạo ra thay đổi xã hội tích cực. Tuy nhiên, tác động (tích cực) của các công ty tác động xã hội vượt xa điều đó.

“Chiến lược tác động xã hội là bất kỳ nỗ lực nào nhằm tạo ra giá trị công mang tính hệ thống, bền vững và đổi mới. Tạo ra tác động xã hội một cách hiệu quả là một thách thức thiết yếu đối với tất cả các tổ chức bất kể địa lý hay lĩnh vực.” – Tiến sĩ Peter Frumkin, Trung tâm Chiến lược Tác động Xã hội