Hành trình vạn dặm luôn bắt đầu từ bước đầu tiên.

Glink Acadamy hy vọng có thể sánh bước cùng bạn trên hành trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống dịch vụ y tế chuyên nghiệp dành riêng cho cộng đồng LGBTQ+

nhiều hơn một cách để đồng hành cùng Glink Academy

Glink luôn sẵn lòng
cùng bạn
nhân rộng tác động

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay!