Digital Trend 2023 – Xu hướng Marketing không thể bỏ lỡ trong lĩnh vực Y tế

Bài trình bày từ Ông Nguyễn Thành Long – Chuyên gia Marketing, Phó Giám đốc Xanh Marketing trong Business Innovation Talk 8 “Khởi nghiệp Sáng tạo và Bền vững”, tại Đồng Nai, ngày 21/06/2023.

Với 15 kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing, ông Nguyễn Thanh Long – Phó Giám Đốc Điều Hành tại Xanh Marketing, đã xây dựng chiến lược truyền thông và thực thi các dự án thành công của các nhãn hàng như: digimi, POCA, Vinfast, Co.op Smiles, v.v.

Tải về file PDF

Unable to display PDF file. Download instead.